Archiwum artykułów dla Tagu: strategia zarządzania pracownikami

Blog

Wyzwania dla zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji przyszłości

Organizacja ucząca się Koncepcja organizacji uczącej się zaproponowana przez Petera Senge w Piątej Dyscyplinie była próbą odpowiedzi na wyzwania [...]

Blog

Realizacja właściwych celów przez właściwych ludzi

Obecnie nie tylko pracodawcy oczekują wiele od swoich pracowników. Pracownicy mają również wysokie oczekiwania w stosunku do firmy, w [...]

Blog

Elastyczne podejście w nowoczesnym zarządzaniu projektami

W szybko zmieniających się warunkach gospodarczych cykl życia produktu jest coraz krótszy. Dotyczy to również systemów informatycznych. Coraz częściej [...]

Blog

Czy i jak ważną rolę odgrywa szef HR w swojej organizacji?

Tytuł powinien sugerować, że artykuł da odpowiedź na postawione pytanie. Błąd. Wystarczającym celem jest zachęcenie do myślenia i udzielenie [...]

Blog

Jak dopasować strategię zarządzania pracownikami do strategii biznesowej? Rozwiązania wspierające realizację strategii zarządzania kapitałem ludzkim.

Gdy firma stawia sobie ambitne cele wzrostu organizacji wyrażone w wynikach finansowych, takich jak wzrost dochodu, wysoki zysk, a [...]