Archiwum artykułów dla Tagu: ROC

Blog

Wywiad z Dawidem Muszkietem

Czym charakteryzują się organizacje uczące się? Podstawowe charakterystyki organizacji uczących się to myślenie systemowe, pozwalające na zrozumienie wzajemnych związków [...]

Blog

Wyzwania dla zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji przyszłości

Organizacja ucząca się Koncepcja organizacji uczącej się zaproponowana przez Petera Senge w Piątej Dyscyplinie była próbą odpowiedzi na wyzwania [...]

Blog

Syndrom oszusta – a jeśli ktoś się dowie, kim naprawdę jestem?

Syndrom oszusta to zjawisko psychologiczne, które często pojawia się u inteligentnych i odnoszących sukces profesjonalistów.  Są oni przekonani, że nie zasłużyli [...]

Blog

Realizacja właściwych celów przez właściwych ludzi

Obecnie nie tylko pracodawcy oczekują wiele od swoich pracowników. Pracownicy mają również wysokie oczekiwania w stosunku do firmy, w [...]

Blog

Elastyczne podejście w nowoczesnym zarządzaniu projektami

W szybko zmieniających się warunkach gospodarczych cykl życia produktu jest coraz krótszy. Dotyczy to również systemów informatycznych. Coraz częściej [...]

Blog

Jak dopasować strategię zarządzania pracownikami do strategii biznesowej? Rozwiązania wspierające realizację strategii zarządzania kapitałem ludzkim.

Gdy firma stawia sobie ambitne cele wzrostu organizacji wyrażone w wynikach finansowych, takich jak wzrost dochodu, wysoki zysk, a [...]

Blog

Jak zwiększać wydajność pracowników? Rozwiązania analityczne pozwalające na wzrost wydajności.

Trwająca od 2008 roku recesja odcisnęła piętno również w obszarze nastrojów społecznych, co wyraźnie można zaobserwować w firmach produkcyjnych. [...]