• Imię

  • Informacje kontaktowe

  • Ustawienia hasła

  • Minimalna długość 8 znaków
  • Zgody

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez SAP w celach marketingu bezpośredniego wykonywanego zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243) i w tym celu przekazuję swój adres e-mail oraz numer telefonu.
    Wyrażam zgodę na udostępnienie przez SAP moich danych (numer telefonu, adres email) podmiotom współpracującym w celach wykonywania marketingu bezpośredniego przez te podmioty zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243).
  • * Oznaczone pola należy wypełnić / zaznaczyć obowiązkowo.