„Coraz rzadziej kandydaci zwracają uwagę tylko na takie elementy oferty pracy, jak wysokość wynagrodzenia czy zakres obowiązków. Między innymi dlatego dobrze jest, kiedy pracodawcy komunikują o wszystkich aspektach dotyczących biznesu i kultury organizacyjnej firmy. Dotyczy to zarówno produktów, technologii i projektów, które są w obszarze działalności danej organizacji, jak i trudno mierzalnych aspektów, takich jak atmosfera w firmie, kultura pracy czy prestiż” – twierdzi Przemysław Broniszewski, EmployerBranding Manager Antal, a zarazem ekspert portalu SimpleTalent.pl.

Kolejna, 5. już edycja badania Antal „Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów” dowodzi, że firmy stale muszą dbać o swój wizerunek na rynku. Niezależnie od wielkości organizacji czy długości jej funkcjonowania, jeśli dana marka chce być rozpoznawalna i dobrze kojarzona przez potencjalnych kandydatów, nie może zapominać o działaniach employerbrandingowych.

Na czym najbardziej zależy specjalistom i menedżerom? Z badania wynika, że polscy specjaliści i menedżerowie coraz większą wagę przykładają do wielkości i prestiżu firmy, w jakiej chcą pracować, gdyż aż 45% respondentów wskazało tę cechę jako najważniejszą przy wyborze pożądanego pracodawcy. Co ciekawe, warunki finansowe (34%) nie są już tak ważne, jak w ubiegłym roku – ustąpiły miejsca stylowi zarządzania i kulturze organizacyjnej firmy (41%).

„Wielkość i prestiż przedsiębiorstwa, styl zarządzania i kultura organizacyjna oraz wysokość wynagrodzenia bardzo często wskazywane są jako główne motywatory do zmiany pracy przez specjalistów i menedżerów. Znana marka pozwala odczuć pracownikowi, że został doceniony jako atrakcyjny kandydat na rynku pracy” – komentuje Małgorzata Pukropek, HR Consulting Manager Antal HR Consulting.

Jednocześnie od pewnego czasu w większości sektorów mamy do czynienia z „rynkiem kandydata”, a nie pracodawcy. Bez wątpienia stanowi to wyzwanie zarówno dla firm, jak i dla agencji rekrutacyjnych. W związku z tym w tym roku należy zwrócić szczególną uwagę na relacje z kandydatami. Bardzo ważne jest, aby rekruterzy, poprzez swoje zachowanie, potrafili zbudować wśród swoich kandydatów zaufanie. Wewnętrzne działy HR i PR w organizacjach powinny zadbać o otwartą i przemyślaną komunikację wewnętrzną, ale też o employerbranding.

Dynamika zatrudnienia w 2015 roku

Przez cały 2015 rok utrzymywała się wysoka dynamika zatrudnienia specjalistów i menedżerów, przy jednocześnie niewielkim odsetku zwolnień. Miało to wpływ na dużą aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy. Z badania wynika, że co 4 respondent aktywnie szuka pracy (25%). Połowa ankietowanych szuka pracy biernie (CV jest dostępne na portalach rekrutacyjnych i społecznościowych oraz osoby te są otwarte na nowe propozycje zawodowe – 53%). Co więcej, aż 70% polskich pracodawców deklarowało, że w chwili przeprowadzania badania rekrutowało specjalistów i menedżerów, a 67% planowało rekrutacje w ciągu następnych trzech miesięcy – tak wynika z ostatniego raportu Antal Global Snapshot, badającego dynamikę zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów w kluczowych sektorach w Polsce i na świecie.

„Rynek pracy w Polsce nieustannie się zmienia. Biorąc pod uwagę liczbę projektów rekrutacyjnych, które realizujemy, jestem zdania, że najbardziej pożądani na rynku pracownicy nie powinni mieć problemu ze znalezieniem interesującej ich pracy. Co więcej, z deklaracji polskich firm wynika, że zdecydowana większość z nich jest w trakcie procesów rekrutacyjnych oraz planuje dalsze zatrudnienia w kolejnych kwartałach, co w oczywisty sposób przekłada się na liczbę miejsc pracy”– twierdzi Artur Skiba, prezes zarządu Antal, wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Największym zainteresowaniem ze strony pracodawców cieszyli się pracownicy z obszaru IT – średnio otrzymali oni w minionym roku 15 zaproszeń do udziału w projektach rekrutacyjnych. Na drugim miejscu znaleźli się pracownicy z Logistyki, którzy otrzymali średnio 10 ofert pracy. Trzecią grupą, na którą było wzmożone zapotrzebowanie pracodawców, jest Inżynieria – specjaliści i menedżerowie zadeklarowali, że dostali 9 zaproszeń do rekrutacji.