Obecnie nie tylko pracodawcy oczekują wiele od swoich pracowników. Pracownicy mają również wysokie oczekiwania w stosunku do firmy, w której pracują. Oczekują przede wszystkim jasnych i prostych zasad komunikowania wewnątrz organizacji, a także sprawiedliwych metod rozliczania swoich działań. Chcą również wykonywać właściwe zadania dopasowane do poziomu ich kompetencji i możliwości. Oczekiwania obu stron, firmy i pracowników, są więc podobne. Elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi, nastawienie na efektywną realizację celów, dążenie do wzrostu wartości rynkowej organizacji – to kluczowe zadania nowoczesnego zarządzania, bez którego firmy nie będą miały szansy na osiąganie wysokich pozycji na rynku.

Jak pokazują badania, stosunkowo niewiele jeszcze przedsiębiorstw korzysta w Polsce z nowoczesnych narzędzi HR wspierających procesy zarządzania wydajnością i celami. Wśród nich są takie, które oferują wyjątkowo proste, a zarazem skuteczne rozwiązania usprawniające procesy kontroli menedżerskiej. I nie chodzi tylko o proces wyznaczania celów, który jako konsultanci często obserwujemy w praktyce polskich firm, a który sprowadza się do tego, że pracownik otrzymuje listę celów na początku okresu rozliczeniowego np. w pliku Excel. Jego zadaniem jest ich realizacja, a na końcu okresu rozliczeniowego przekazanie raportu, tzn. wpisanie statusu realizacji celów i odesłanie go do menedżera lub działu HR. Taki proces wyznaczania i rozliczania celów ma niewiele wspólnego z efektywnym procesem zarządzania celami i zarządzania wydajnością pracownika.

Jednym z mankamentów opisanego scenariusza procesu wyznaczania celów jest brak komunikacji pionowej. Przesyłając pracownikowi tylko cele do realizacji, bez wcześniejszej rozmowy na ich temat, nie dowiemy się niczego o jego postawie wobec nowych zadań ani tego, w jakim stopniu jest on w stanie zaangażować się w realizację celów i jakie jest realne prawdopodobieństwo ich wykonania. Menedżer straci też niepowtarzalną szansę, aby pokazać pracownikowi szerszy kontekst wyznaczonych celów indywidualnych, tzn. w jakim zakresie ich realizacja przez pracownika będzie miała wpływ na realizację celów strategicznych firmy.

Wanda Szulc
Konsultant, ROC Polska