Kto najczęściej szuka pracy?

Najczęściej aktywnie pracy poszukują osoby zatrudnione w obszarach: HR (36%), Sprzedaż i Marketing (34%), Administracja (31%) oraz przedstawiciele sektorów: FMCG (40% respondentów z tego sektora deklaruje aktywne poszukiwanie pracy), Farmacja i Aparatura Medyczna (37%) oraz Turystyka (36%).

Najczęściej aktywnie pracy poszukują osoby zatrudnione w obszarach: HR (36%), Sprzedaż i Marketing (34%), Administracja (31%) oraz przedstawiciele sektorWśród osób poszukujących pracy biernie znaczna część pracuje w obszarach: Prawo (67%), IT (59%) oraz Inżynieria i Finanse (po 55%). 86% specjalistów i menedżerów z tej grupy jest pomiędzy 20 a 40 rokiem życia. Mówiąc o sektorach, jakie dominują wśród osób biernie poszukujących pracy, należą do nich: Energia Konwencjonalna i Odnawialna (66%), SSC/BPO (Centra Usług Wspólnych, 62%) oraz IT i Telekomunikacja (57%).w: FMCG (40% respondentów z tego sektora deklaruje aktywne poszukiwanie pracy), Farmacja i Aparatura Medyczna (37%) oraz Turystyka (36%).

Chęć do zmiany pracy

Przeciętnie reprezentant grupy specjalistów i menedżerów w swoim życiu zmieniał pracę 4 razy, a 22% pracowników zmieniało pracę minimum 6 razy. Tylko 4% respondentów nigdy nie zmieniło w swoim życiu pracy. Ponad połowa specjalistów i menedżerów (58%) podczas zmiany pracy kierowała się chęcią zdobycia nowych kompetencji. Co trzeciemu ankietowanemu zależało na lepszej atmosferze w pracy (31%), a co piąty respondent jako powód zmiany wskazał zakończenie umowy z poprzednim pracodawcą (20%). Warto zauważyć, że dla polskich pracowników coraz ważniejsza staje się opinia o firmie na rynku – świadczy o tym chociażby fakt, iż zmieniając pracę coraz więcej osób kieruje się prestiżem firmy i atmosferą w niej panującą.

Warunki zmiany pracy

Dla większości specjalistów i menedżerów (80%) bardzo ważne jest wyższe niż dotychczas wynagrodzenie. 68% respondentów jako niezbędny element rozważenia nowej oferty wskazało umowę o prace, a 50% – cenioną markę pracodawcy. Co trzeci ankietowany chciałby mieć jasno określone warunki awansu (32%).

Kto jest najbardziej pożądany na rynku pracy?

Specjaliści i menedżerowie w ciągu ostatniego roku otrzymali średnio 8 ofert pracy od pracodawców. Największym zainteresowaniem cieszyli się pracownicy z obszaru IT – średnio otrzymują oni 15 zaproszeń do udziału w projektach rekrutacyjnych rocznie. Na drugim miejscu znaleźli się pracownicy z Logistyki – w minionym roku otrzymali średnio 10 ofert pracy. Trzecią grupą, na którą jest wzmożone zapotrzebowanie, jest Inżynieria – specjaliści i menedżerowie zadeklarowali, że dostali 9 zaproszeń do rekrutacji, w ostatnim roku.

Gotowość do relokacji 

30% ankietowanych specjalistów i menedżerów przynajmniej raz relokowało się ze względu na pracę, a co czwarty badany (24%) – więcej niż raz. 77% respondentów wskazało, że wyższe wynagrodzenie jest warunkiem niezbędnym, aby zdecydowali się na zmianę miejsca zamieszkania ze względu na pracę. Prawie połowie ankietowanych zależy na pakiecie relokacyjnym (47%). 37% specjalistów i menedżerów wskazało, że minimalnym warunkiem relokacji jest atrakcyjna lokalizacja w mieście oraz łatwość znalezienia pracy w danej lokalizacji przez partnera/ partnerkę. Tylko co 5-ty ankietowany nie jest zainteresowany relokacją (19%). Wśród najatrakcyjniejszych do relokacji miast znalazły się: Wrocław – 49% badanych wybrało tę lokalizację; Warszawa (42%) oraz Gdańsk (41%). Również Kraków i Poznań zostały docenione przez respondentów – odpowiednio 38% i 33% wskazało te miasta jako atrakcyjne pod kątem przeprowadzki, ze względu na pracę.

Przebranżowienie 

Jak wynika z raportu „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy”, ponad połowa badanych jest gotowa na przekwalifikowanie się. Największe zainteresowanie wykazują specjaliści i menedżerowie z branży Media i PR (68%). Podobnie, dużą gotowość wykazują przedstawiciele średniego i wyższego szczebla, Sieci Handlowych (67%) oraz Transportu, Spedycji i Logistyki (66%)