Coraz więcej firm korzysta z usług dostępnych w chmurze. Czy wszyscy wiedzą jak przygotować organizację do tej transformacji? Jakie usługi w chmurze mogą wspierać firmy? Zagadnienia związane z przenoszeniem biznesu do chmury znalazły się w centrum dyskusji podczas konferencji SAP Cloud Day.

Ostatniego dnia maja w warszawskim Hotel InterContinental spotkali się klienci, potencjalni klienci, eksperci SAP oraz partnerzy biznesowi, żeby rozmawiać o możliwościach i szansach stwarzanych przez cloud computing a także wspieraniu polskich przedsiębiorstw na niełatwej drodze cyfrowej transformacji.

Jedna z trzech równoległych ścieżek tematycznych poświęcona była zarządzaniu kapitałem ludzkim.  Podejmowanie szybkich i trafnych decyzji opartych na analizach danych, spójność strategii z celami i działaniami, koncentracja pracowników na kluczowych zadaniach, stały monitoring postępu działań i informacja zwrotna oraz – kluczowe dla realizacji strategii – zwiększenie efektywności i zaangażowania pracowników – wszystkie te zagadnienia pojawiły się w dyskusji.

Uczestnicy licznie zgromadzeni na sali zastanawiali się m.in. czy HR może przetrwać bez nowoczesnych technologii oraz w jaki sposób nowe technologie mogą umocnić działania HR. Z perspektywy budowania przewagi konkurencyjnej i rozwoju firmy ważna jest identyfikacja kompetencji pracowników, szybszy i bardziej trafny proces rekrutacji oraz stałe wspieranie uczenia się i rozwoju. Identyfikacja właściwych osób do realizacji właściwych zadań we właściwy sposób, przy zapewnieniu im właściwego rozwoju, nazywamy zasadą 4W w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim.

Ścieżka Zarządzanie kapitałem ludzkim podczas SAP Cloud Day została przygotowana jako prezentacja chmurowego systemu SAP SuccessFactors dokonana przez firmę Gavdi, partnera SAP. Uczestnicy mieli okazję bardzo dokładnie poznać wszystkie moduły systemu, dowiedzieć się jakie funkcje oferują, jak wyglądają, a także posłuchać o praktycznych aspektach wdrożeń – jak rozwiązanie SAP wpisuje się w procesu biznesowe i oczekiwania klienta. Uczestnicy żywo reagowali na prezentacje, wchodzili w dialog z ekspertami dążąc do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości. To korzystne z punktu widzenia uczestnika a zarazem satysfakcjonujące dla prezenterów – można powiedzieć, że to jedna z największych zalet tego typu spotkań…

No, może poza nagrodą, która trafiła na koniec konferencji do trzech uczestników SAP Cloud Day. Szczęśliwcy zyskali okazję do odbycia przeniesienia się do chmury… nagrodą była bowiem przygoda w tunelu powietrznym Flyspot.