Badanie “Workforce 2020” przeprowadzone przez Oxford Economics na zlecenie SAP wykazało, że organizacje, które w ciągu ostatnich lat postawiły na rozwój pracowników, osiągają coraz lepsze wyniki finansowe.

Rezultaty badania Workforce 2020 pokrywają się z ustaleniami dokonanymi przez Bersin by Deloitte w 2010 roku, według których jednym z najistotniejszych czynników wpływających na rozwój biznesu jest kultura uczenia się w organizacji. Firmy stawiające na rozwój pracowników odnotowały w ciągu ostatnich 3 lat wzrost przychodów średnio o 15%.

Workforce 2020 wykazuje duże znaczenie kultury uczenia się w osiąganiu dobrych wyników biznesowych, ale daje też obraz tego, jak smutno wygląda rzeczywistość w większości przedsiębiorstw. Tylko 23% z nich oferuje naukę w celu rozwoju pracowników oraz wzrostu ich zaangażowania i lojalności. Sami pracownicy uważają, że ich pracodawcy nie zapewniają im zdobycia potrzebnych umiejętności  i że obecnie nie mają wiedzy, jaka będzie im potrzebna w ciągu najbliższych 3 lat.

Ciekawym wnioskiem z badania jest brak różnicy w ocenie konieczności kształcenia się pomiędzy pokoleniem millenialsów a ich starszymi kolegami: 45% millenialsów i 43% nie-millenialsów sklasyfikowało programy szkoleniowe rozwijające nowe umiejętności jako „bardzo ważne”.

Duża kultura uczenia się i sukces, jaki może spowodować, zaczyna się na górze, od doświadczonych liderów, którzy rozumieją, że lepsze wyniki zależą od pracowników. Ten sposób myślenie sprawia, że wyekwipowanie pracowników w wiedzę i umiejętności jest oczywistą decyzją biznesową.

Źródło: http://www.trainingindustry.com/leadership/articles/putting-learning-first-is-a-business-decision-its-the-simple-truth-part-2.aspx

Jenny Dearborn
Senior vice president and Chief Learning Officer, SAP