Dobrze dopasowane systemy IT coraz częściej wspierają pracodawców w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Zwroty z inwestycji możliwe już po dwóch latach.

Zarządzanie kadrami może być tańsze i bardziej efektywne dzięki nowoczesnym systemom IT. Oprogramowanie jest wykorzystywane już nie tylko do zarządzania płacami, urlopami i innymi procesami administracyjnymi, lecz także do badania kompetencji, identyfikacji talentów, wspierania indywidualnego rozwoju pracowników, szkoleń oraz budowania ścieżek kariery. Dla firm to szansa na znacznie bardziej efektywne wydatki. Dobrze dopasowane systemy IT coraz częściej wspierają pracodawców w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Zwroty z inwestycji są możliwe już po dwóch latach.

Analizując działania firm, widzimy bardzo silne powiązanie między dwoma obszarami: realizacją strategii biznesowej firmy i obszarem HR poprzez wybieranie właściwych osób do realizacji określonych zadań we właściwy sposób, przy zapewnieniu pracownikom właściwego rozwoju. Musimy pamiętać o tym, że największą wartością w organizacji są ludzie, to dzięki nim niektóre z nich realizują założone cele i osiągają sukces. Trzeba też pamiętać, że dodatkowym wyzwaniem, z którym muszą zmierzyć się osoby odpowiedzialne za HR, staje się zarządzanie niekiedy pięcioma generacjami jednocześnie. W związku z tym systemy wspierające zarządzanie muszą być przyjazne i dostosowane do potrzeb oraz oczekiwań każdej z tych grup.

Człowiek w organizacji

Duże organizacje, mające ogólnokrajową sieć sprzedaży i złożoną strukturę organizacyjną, szukają systemów, które zapewnią elastyczność w zarządzaniu kadrami, m.in. banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. Systemy IT wspierają wszystkie obszary zarządzania kadrami – zarówno obszar twardego HR, czyli procesy związane z administracją pracowniczą, jak i miękkiego HR związanego z komunikacją, szkoleniami, rozwojem indywidualnym, oceną, awansem i nagrodami pracowników. Efektywność działań w tym drugim obszarze jest trudna do zmierzenia, bo niełatwo jest oszacować np. zwrot z inwestycji w szkolenia pracowników. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych aplikacji można monitorować postępy i mierzyć efektywność wprowadzanych zmian.

Patrząc na człowieka w organizacji, musimy pamiętać o tym, że jego praca składa się z wielu elementów. Podstawowe to: kompetencje, zaangażowanie, motywacja, innowacyjność, adaptacja do zmian, ale to nie wszystko. Ważne są również sposoby przekazywania zadań i celów, sposoby ich realizacji, ocena i nagrody. Aby mieć pełen obraz człowieka w firmie, informacje dotyczące powyższych elementów powinny być zintegrowane w aplikacjach wspierających twardy i miękki HR. Dane powinny być zintegrowane, a systemy  umożliwiać generowanie informacji zarządczej i raportów. Organizacje muszą poznać potrzeby, oczekiwania, kompetencje i umiejętności swoich pracowników, by móc efektywnie nimi zarządzać. Te jednak są zupełnie różne w przypadku bardzo młodych pracowników z generacji milenijnej i tych, którzy od lat pracują w firmie.

SAP SuccessFactors – odpowiedź na współczesne potrzeby firm

W przypadku oprogramowania SAP SuccessFactors dużą zaletą jest krótki czas wdrożenia systemu. Aplikacja działa w chmurze obliczeniowej, co zamienia kwotę zakupu tradycyjnych licencji i coroczny koszt serwisu na jedyny koszt po stronie klienta, jakim jest opłata subskrypcji oprogramowania zależna od liczby użytkowników. Roczna subskrypcja jest kosztem operacyjnym i zapewnia elastyczność związaną np. z łatwymi rozszerzeniami wykorzystania aplikacji w miarę rozwoju firmy. W Polsce z systemów SAP korzysta już ponad milion pracowników, a liczba ta stale wzrasta.

Najważniejszą zaletą aplikacji jest to, że można ją zmieniać zgodnie z potrzebami organizacji, a wdrożenie jest szybsze niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań. Zwrot z inwestycji jest mierzalny i dużo szybszy. Przykłady zrealizowanych projektów pokazują, że już po dwóch latach od wdrożenia SuccessFactors możemy zarządowi przekazać twarde cyfry, potwierdzające, jak zmienia się czas realizacji projektów, wzrost zaangażowania i efektywność firmy. Ponadto wykorzystanie nowych technologii i monitorowanie postępu realizacji przyczynia się do wzrostu efektywności procesu rekrutacji, onboardingu, ustalania celów, planowania zatrudnienia, budowania ścieżek kariery, planowania i realizacji szkoleń. Tym samym zwiększa się wynik finansowy firmy.

Nowy, strategiczny HR

Wzrost znaczenia roli obszaru HR w organizacjach i rosnące zainteresowanie  zaawansowanymi rozwiązaniami IT wspierającymi ten obszar to tendencja, którą obserwujemy od kilku lat. Następuje stopniowe odejście od roli podstawowej ‒ sprowadzającej się do obsługi wynagrodzeń i administracji dokumentacji pracowniczej ‒ do roli ważniejszej, czyli budowy zaawansowanych systemów płacowych, identyfikacji kluczowych osób i kompetencji w organizacji, planowania ścieżek kariery, planowania szkoleń zgodnych z kierunkiem rozwoju organizacji, identyfikacji posiadanych kompetencji i dopasowania ich do zadań stawianych przed firmą. W konsekwencji HR staje się strategiczną częścią biznesu, gdzie dodatkowym wyzwaniem jest obszar zarządzania talentami, który coraz częściej pojawia się w agendzie kadry zarządzającej.

Beata Bartkiewicz
HCM Senior Sales Executive w SAP Polska