Organizacje, które stwarzają pracownikom możliwości rozwoju, zwiększają swoje szanse na sukces rynkowy

Jak wynika z badania Workforce 2020, przeprowadzonego przez Oxford Economics oraz SAP wśród 5400 menedżerów i pracowników z 27 krajów, tylko 41% zatrudnionych twierdzi, że firmy stwarzają im szanse rozwoju. Nie jest to dobra wiadomość, gdyż – jak stwierdza Bersin by Deloitte w publikacji Corporate Learning Factbook 2013 – najważniejszym czynnikiem wpływającym na rozwój biznesu jest nieustanny proces poszerzania wiedzy. Ma on miejsce w organizacjach, w których istnieje kultura uczenia się. W wydaniu raportu z roku 2015 kultura uczenia się ponownie została uznana za jeden z najważniejszych motorów biznesu.

Czym jest kultura uczenia się?

Jest to coś więcej niż tylko proces edukacji. To również sposób na zaangażowanie pracowników w działania firmy i wykorzystanie ich potencjału. Kultura uczenia się pozwala pozyskać i zatrzymać największe talenty, ponieważ umożliwia im rozwój. Ma też wymiar ekonomiczny. Według danych opublikowanych przez Great Place to Work Institute na początku tego roku, firmy, w których pracują zaangażowani ludzie, dostarczają klientom lepszych usług i osiągają w dłuższej perspektywie czasowej wyższe obroty. Bersin by Deloitte obliczył, że organizacje o dużej kulturze uczenia się są o 42% bardziej innowacyjne, mają o 37% więcej produktywnych pracowników, o 35% lepiej potrafią dostosować się do potrzeb klientów i mają o 17% większą szansę stania się liderem rynku.

Źródło: http://www.trainingindustry.com/leadership/articles/putting-learning-first-is-a-business-decision-its-the-simple-truth-part-1.aspx

Jenny Dearborn
Senior vice president and Chief Learning Officer, SAP