Trwająca od 2008 roku recesja odcisnęła piętno również w obszarze nastrojów społecznych, co wyraźnie można zaobserwować w firmach produkcyjnych. Ogólna fala pesymizmu w zespole skutkuje demotywacją i zmniejszeniem indywidualnego zaangażowania pracownika w swoje obowiązki. Wydaje się, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest zastosowanie przejrzystych technik motywacyjnych, które podniosą poziom zadowolenia pracowników, a w dalszej perspektywie usprawnią procesy produkcyjne. Najsensowniejszym rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie dwóch metod:

  1. Najważniejsze pozostaje precyzyjne wyznaczenie celu.Skonkretyzowanie celu skutecznie oddali ryzyko marnotrawienia czasu przez załogę. Systematyczne zwiększanie odpowiedzialności pracownika, poprzez delegowanie mu konkretnych zadań, z pewnością zwiększy jego motywację do pracy. Nie bez znaczenia jest otwartość na propozycje zgłaszane przez pracowników.
  2. Należy dać pracownikom poczucie wpływania na kształt i przebieg procesu produkcyjnego.To przecież od ich kreatywności zależy także sukces przedsiębiorstwa. Okazuje się, że z pozoru gołosłowny frazes, podkreślający konieczność dbania o zdrową atmosferę w pracy, jest bezcenną wskazówką, służącą zwiększeniu efektywności pracowników produkcyjnych.

Od jakiegoś czasu wielu liderów na rynku stosuje te techniki, dodatkowo prowadząc procesy oceny wyników, które mają dać im informację, na ile efektywność danej osoby wzrosła.

Wydaje się jednak, że takie podejście nie jest wystarczające. Zarządy oczekują informacji, w jakim stopniu zmieniła się wydajność ich zespołów i w jaki sposób wpłynęła ona na sukces lub porażkę firmy.

W jaki sposób to mierzyć?

W obecnym świecie technologii mamy mnóstwo instrumentów pozwalających na mierzenie tego typu wskaźników. Pomagają nam takie rozwiązania technologiczne, jak in-memory processing,  różnego rodzaju modele analityczne w postaci hurtowni danych. Doskonałym narzędziem dla dyrektora personalnego w takiej sytuacji jest SAP Success Factors. W ramach tego rozwiązania, oprócz narzędzi do zarządzania wydajnością czy zarządzania przez cele, mamy do dyspozycji narzędzie Workforce Analytics. Pozwala ono zmierzyć  skuteczność stosowanych przez nas technik i metoddla naszej organizacji, a także wspomoże dyrektora HR w podejmowaniu decyzji, jak zmienić zastosowane już narzędzia, czy warto wprowadzić nowe i jak daleko idące powinny być to zmiany.

Workforce Analytics dostarcza nam również bieżące informacje na temat statusu procesu oceny kompetencji czy oceny celów. Dodatkowym atutem rozwiązania jest możliwość stawiania pytań biznesowych. To mechanizm, który pozwala odpowiadać na zadane pytania dotyczące biznesu i organizacji językiem wskaźników.

Do takich pytań biznesowych należą na przykład:

  • Którzy kierownicy najlepiej dopasowują pracowników swojego zespołu do strategii organizacji?
  • Jak aktualne są cele indywidualne i kiedy były ostatnio zaktualizowane?
  • Ilu z moich pracowników pracuje wspólnie nad realizacją poszczególnych celów?
  • Jak dużo czasu zajmuje skaskadowanie celów strategicznych w dół organizacji?
  • Czy jesteśmy w stanie w elastyczny sposób wprowadzić zmiany w strategii biznesowej firmy?

To tylko kilka przykładów z wielu możliwych do zadania pytań, na które otrzymujemy odpowiedzi językiem wskaźników i liczb.

Podejście do sposobu angażowania pracowników zmieniło się od czasów, kiedy weszło zarządzanie przez cele oraz ocena wydajności. Mierzenie wydajności to nie wszystko. Konieczny jest także pomiar skuteczności tych metod. Mamy w tym celu do dyspozycji ponad 2000 metryk wraz z opisem, definicją, algorytmem naliczania oraz benchmarki pochodzące z danych transakcyjnych systemu, które mogą służyć nam jako organizacji do porównań z innymi firmami. Rola HR zmienia się, HR staje się wewnętrznym doradcą Zarządu, przejmuje rolę dbania o komunikację wewnętrzną w organizacji.

Dopiero takie podejście, gdzie efektywność jednostki przekłada się na efektywność organizacji, daje efekty w postaci zwiększenia wydajności całej firmy i jej sukces rynkowy.

Katarzyna Kwiatkowska (Pisańska)
Prezes Zarządu ROC Polska