Jak odmienić HR i sprawić, by stanowił siłę napędową innowacyjności oraz zapewniał strategiczne wsparcie organizacji – zastanawiali się uczestnicy ścieżki poświęconej zarządzaniu talentami na SAP Innovation Day w Łodzi.

4
Od lewej moderacja: Aleksandra Ulka, SAP
Agata Mazurek-Bąk, Performance Director, Grupa Veolia
Katarzyna Rusek, HR BP, SAP
Michał Faron, Konsultant, Trener, Coach, ArronPartners
Jan Lewanowicz, Członek Zarządu, Lufthansa GBS

Uproszczenie procesów administracji kadrowej i naliczania płac, które pozwala skierować uwagę HR w stronę strategicznego wspierania organizacji, podniesienie skuteczności zarządzania talentami, które umożliwi utrzymanie pracowników kluczowych w realizacji strategii biznesowej, a także motywowanie i odpowiednie angażowanie pracowników – to najważniejsze działania, których podjęcie zapewni wzrost innowacyjności w organizacji i osiągnięcie sukcesu biznesowego wykraczającego poza granice Polski.

To jednocześnie podstawowe wnioski ze ścieżki HR podczas konferencji SAP Innovation Day, która miała miejsce 19 października br. w łódzkim hotelu Andel’s.

„Sukces jest rzeczą ludzką, ponieważ sukces organizacji to sukces ludzi, którzy w niej pracują. A czy ktoś zna ludzi lepiej niż HR?” – mówi Aleksandra Ulka z SAP, która otwierała tę ścieżkę.

SAP Innovation Day to wykłady i spotkania stanowiące inspirację do transformacji organizacyjnej. To okazja, żeby znaleźć odpowiedzi na kluczowe pytania nurtujące współczesnych menedżerów. Jedna z trzech ścieżek tematycznych konferencji poświęcona była HR-owi w kontekście stymulowania i napędzania innowacyjności.

Wyzwania strategiczne

W roku 2014 Polska zgłosiła do Europejskiego Urzędu Patentowego 475 wniosków. Dla porównania, w tym samym okresie przyjęto również 25,5 tys. wniosków z Niemiec. Ta statystyka dobitnie pokazuje, że poziom innowacyjności polskich firm nadal znacząco odbiega od europejskich standardów. Z czego wynika ten brak pomysłów i nowych inicjatyw?

1

Jedną z przyczyn jest właśnie niedostateczny nacisk na pozyskiwanie talentów i konsekwentne motywowanie pracowników do zaangażowania w działalność organizacji. W polskich firmach wciąż jest zbyt mało strategicznego planowania i zarządzania kapitałem ludzkim, które przekładają się na efektywne funkcjonowanie i rozwój organizacji. Sytuacja wydaje się jeszcze trudniejsza, jeśli weźmie się pod uwagę globalne trendy, w szczególności „rynek pracownika”, na którym coraz trudniej jest zapewnić firmie stały dopływ najlepszych talentów.

Prognozowanie potencjalnych luk kompetencyjnych, adresowanie ich przez odpowiednie działania rozwojowe lub rekrutacyjne oraz identyfikowanie odpowiednich osób w organizacji, które mają poszukiwane umiejętności i wiedzę, to ogromne wyzwanie. Tym bardziej że HR wciąż musi skupiać swoją uwagę na kwestiach administracyjnych – czasochłonnych procesach i trudnych w obsłudze systemach.

HR w dobie rynku pracownika

Dlatego ścieżka HR rozpoczęła się od wystąpień poświęconych angażowaniu wartościowych kandydatów, stymulowaniu rozwoju pracowników oraz pozyskiwaniu „przedstawicieli pokolenia Facebooka”. O pierwszym z tych zagadnień opowiadał przedstawiciel Randstad Polska – Michał Tarnowski. Prezentował, co zrobić, żeby spodobać się kandydatom, żeby zagwarantować im pozytywne i przekonujące candidate experience. O stymulowaniu rozwoju z myślą o realizacji strategii biznesowej organizacji, o wykorzystaniu mentoringu, coaching oraz trainingu mówiła natomiast Monika Olejniczak z Johnson & Johnson.

Wreszcie Anna Piotrowska-Banasiak z Antal International przedstawiła rolę mediów społecznościowych w employer brandingu i radziła, jak rozsądnie dopasowywać firmowy wizerunek w socialu” do realnego.

3

 

W sesji popołudniowej na scenę weszli przedstawiciele firmy LST, partnera, który wspierał SAP w organizacji konferencji. Justyna Spica opowiedziała o zwiększaniu efektywności biznesu, dzięki wspierającym rekrutację narzędziom Success Factors Recruitment na przykładzie międzynarodowej firmy doradczej, a Radosław Kozyra mówił o rozszerzaniu możliwości zarządzania strukturą organizacyjną.

Elastyczne procedury

Jedną z atrakcji tej ścieżki SAP Innovation Day była dyskusja panelowa, w której udział wzięli:
moderacja: Aleksandra Ulka, SAP
Agata Mazurek-Bąk, Performance Director, Grupa Veolia
Katarzyna Rusek, HR BP, SAP
Michał Faron, Konsultant, Trener, Coach, ArronPartners
Jan Lewanowicz, Członek Zarządu, Lufthansa GBS

Katarzyna  Rusek, HR BP, SAP skupiła się na zagadnieniach kapitału ludzkiego w centrum usług wspólnych.  Różnorodność członków panelu zapewniła odmienne perspektywy, niemniej zasadniczo wszyscy byli zgodni co do tego, że choć ludzie są bardzo ważni, równie istotna jest forma funkcjonowania takiego centrum, wymuszająca precyzyjne określenie procedur, instrukcji i zakresu obowiązków.

„Oczywiście bardzo ważne jest, żeby te procedury i zakresy nie były sztywne, a przez to nie ograniczały kreatywności pracowników. Do zwiększania innowacyjności niezbędne jest zapewnienie pewnego poziomu elastyczności, który dodatkowo motywuje do poszukiwania lepszego, bardziej wydajnego działania” – uważa Aleksandra Ulka, która moderowała dyskusję.

2

Ostatecznie paneliści zgodzili się, że procedury i instrukcje są niezwykle ważne, ale muszą funkcjonować w środowisku, w którym menedżerowie mają szersze spojrzenie i bardziej elastyczne podejście do innowacji, w szczególności w powiązaniu z systemem motywacyjnym i najlepiej ze ścieżkami kariery. Dużym ułatwieniem jest w takiej sytuacji efektywny i prosty w obsłudze system HR, który zapewni wgląd w odpowiednie dane pracowników oraz wesprze w zarządzaniu kompetencjami w organizacji.

Na zakończenie ścieżki HR odbyły się dwie rundy roundtables, czyli rozmów roboczych w małych grupach, które poświęcone są wybranym zagadnieniom. W ich trakcie prowadzącym wraz z uczestnikami udało się wypracować kilka zestawów dos and don’ts, czyli dobrych i złych praktyk w obszarze zarządzania talentami w organizacji oraz systemach HR w ogóle – przy wdrażaniu i wyborze rozwiązań technologicznych.

Redaktor SimpleTalent.pl