Baby boomers są znacznie mniej zadowoleni ze swojej pracy niż jakiekolwiek inne pokolenie. Zaangażowanie można w nich jednak obudzić na nowo – wystarczy stworzyć odpowiednie możliwości rozwoju.

W roku 2014 SuccessFactors, we współpracy z Oxford Economics, przeprowadziło bliźniacze badania kadry kierowniczej i szeregowych pracowników w 27 krajach. Łącznie objęły one 5,5 tys. specjalistów. W związku z tym, że ankiety koncentrowały się przede wszystkim na przyszłości, połowę respondentów stanowili tzw. millennialsi, czyli osoby poniżej 35 roku życia. Resztę stanowiła generacja X – od 36 do 50 lat oraz baby boomers – powyżej 50 lat.

Grafika z1

 

 

 

 

 

 

Wyniki badania dostarczają ciekawych informacji na temat wszystkich pokoleń pracowników, ale szczególnie interesująca jest wiedza o priorytetach i preferencjach szkoleniowych baby boomers.

Starsi pracownicy są najmniej zadowoleni z wykonywanej pracy. Warto więc ostrożnie podchodzić do popularnego przekonania, że osoby starsze są bardziej zaangażowane w pracy niż młodsze.

W przypadku niektórych może się to sprawdzać, ale zasadniczo, jako grupa, są one mniej zadowolone z pracy. Dlatego nie należy koncentrować strategii zaangażowania i zarządzania talentami wokół młodszych pracowników. Osoby starsze znacznie częściej są w stanie przedstawiać alternatywne pomysły i mają w głowach znaczną część firmowej wiedzy.

Grafika z2

 

 

 

 

 

 

 

Starsi pracownicy prawie trzykrotnie częściej rozważają odejście z pracy z powodu braku szkoleń i możliwości rozwoju. Ten wniosek bezpośrednio wskazuje na konieczność interwencji ze strony menedżerów odpowiedzialnych za szkolenia i rozwój. Warto ocenić aktualną ofertę edukacyjną. Jaka jej część dotyczy zaawansowanych zagadnień, które mogą być atrakcyjne dla bardzo doświadczonych specjalistów? Najczęściej skupia się ona na poziomach podstawowych.

Starsi pracownicy, którzy nie zostali do tej pory liderami, mogą być mniej zainteresowani rozwojem umiejętności przywódczych. Zamiast tego, oczekują szkoleń na zaawansowanym poziomie w obszarze ich specjalizacji. Należy zadać sobie pytanie: czy dostępna oferta pozwala doświadczonym pracownikom się rozwijać?

Szkolenia i rozwój to dla millennialsów obszar, w którym polegają głównie na relacjach z ich menedżerami. Starsi pracownicy są bardziej niezależni, bardziej chcą i potrafią znaleźć zasoby, żeby samodzielnie ukierunkować własną edukację.

Grafika z3

 

 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne za szkolenia i rozwój mogą umożliwić taką samowystarczalność poprzez ułatwienie tej grupie wiekowej dostępu do zasobów i stworzenie możliwości ich wyszukiwania. Oferta w tym zakresie może obejmować udział w zorganizowanych społecznościach online, cykle rozmów z zewnętrznymi ekspertami oraz narzędzia wspierające współpracę, pozwalające ekspertom na współdzielenie treści z innymi pracownikami. Istotne jest także, żeby katalog w systemie LMS był tak zorganizowany, aby było łatwo zorientować się, które tematy są zaawansowane.

Tekst został oryginalnie opublikowany na: http://www.clomedia.com/articles/6392-older-folks-need-learning-too

Karie Willyerd
Workplace Futurist, SAP SuccessFactors