Dlaczego boimy się mierzyć wartość pracowników – zastanawia się Susan Galer z SAP i dodaje: Strach przed oceną wyrażoną w liczbach stanowił główną przeszkodę dla specjalistów od HR, żeby zająć miejsce w Sali podczas narad kluczowych osób w organizacji.

Choć niektórzy twierdzą, że wartości pracowników nie da się zmierzyć, to jest to jedyny sposób dla HR, by udowodnić swoje prawdziwe znaczenie dla biznesu. Odpowiedzią może być psychometryka, dział matematyki, który zajmuje się trudnymi do wyrażenia i zmierzenia cechami oraz możliwościami ludzi, ale cennymi z biznesowego punktu widzenia, np. inteligencją emocjonalną, potencjałem przywódczym czy zdolnościami do rozwiązywania problemów.

Więcej na ten temat oraz holistycznych podejść do pomiarów wydajności w artykule Susan Galer opublikowanym na Forbes.com. Dlaczego warto przeczytać? Bo to doskonała okazja, żeby HR udowodniło w liczbach swoją wartość dla biznesu – wystarczy mieć tylko odpowiednie narzędzia.

Źródło: http://www.forbes.com/sites/sap/2015/11/19/human-resource-management-why-are-we-afraid-to-measure-the-value-of-employees/#4f21fc1c6a9a