Blog

Wyższe wynagrodzenie najbardziej motywujące dla menedżerów

Motywacje finansowe mają największe przełożenie na satysfakcję menedżerów z miejsca pracy – tak wynika z badania Motywacje Menedżerów 2016, [...]

Blog

Wywiad z Dawidem Muszkietem

Czym charakteryzują się organizacje uczące się? Podstawowe charakterystyki organizacji uczących się to myślenie systemowe, pozwalające na zrozumienie wzajemnych związków [...]

Blog

Wyzwania dla zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji przyszłości

Organizacja ucząca się Koncepcja organizacji uczącej się zaproponowana przez Petera Senge w Piątej Dyscyplinie była próbą odpowiedzi na wyzwania [...]

Blog

Syndrom oszusta – a jeśli ktoś się dowie, kim naprawdę jestem?

Syndrom oszusta to zjawisko psychologiczne, które często pojawia się u inteligentnych i odnoszących sukces profesjonalistów.  Są oni przekonani, że nie zasłużyli [...]